Department of Biological Sciences
Indian Institute of Science Education and Research Bhopal

SNo Batch Roll No Student Email Id PI Name
1 2009 920103 Himanshu Joshi himanshu Dr. Vikas Jain
2 2011 1110101 Deepti Chaturvedi deeptic Dr. R. Mahalakshmi
3 2011 1120101 Amit Kumar Verma akverma Dr. Chandan Sahi
4 2011 1120102 Bharat R Iyer bharat Dr. R. Mahalakshmi
5 2011 1120104 Muralikrishna Lella murali Dr. R. Mahalakshmi
6 2011 1120105 Puja Kumari pujak Dr. Himanshu Kumar
7 2011 1120107 Raut Sandeep Shrikrishna sraut Dr. Chandan Sahi
8 2012 1210101 Bhagaban Mallik bhagaban Dr. Vimlesh Kumar
9 2012 1210102 Darshan B Dhakan darshan Dr. Vineet Kumar Sharma
10 2012 1210103 Mansi Gujrati mansig Dr. Ram Kumar Mishra
11 2012 1210106 Rupali Yadav rupali Dr. Sunando Datta
12 2012 1210107 Mehta Saurabh Jayeshkumar smehta Dr. Ram Kumar Mishra
13 2012 1220101 Amit Gupta gamit Dr. Sanjeev Shukla
14 2012 1220102 Ankit Gupta agupta Dr. R. Mahalakshmi
15 2012 1220104 Ashok Kumar Sharma ashok Dr. Vineet Kumar Sharma
16 2013 1310101 Ankit Gupta ankitg Dr. Vineet Kumar Sharma
17 2013 1310102 Ashish Kumar ashishl Dr. Himanshu Kumar
18 2013 1310103 Neha Dobriyal nehad Dr. Chandan Sahi
19 2013 1310104 Priyanka Sharma priyankas Dr. Sunando Datta
20 2013 1310105 Richa Mishra richam Dr. Himanshu Kumar
21 2013 1310106 Smriti Singh smritis Dr. Sanjeev Shukla
22 2013 1310107 Usha Singh ushas Dr. Ram Kumar Mishra
23 2013 1320101 Aashutosh Tripathi aashut Dr. Sunando Datta
24 2013 1320103 Neha Upadhyay neha Dr. Sourav Datta
25 2013 1320104 Rituja Saxena ritus Dr. Vineet Kumar Sharma
26 2014 1410102 Ajith Ashokan ajith Dr. Vinita Gowda
27 2014 1410103 Anil Raj Narooka anilraj Dr. Sunando Datta
28 2014 1410104 Arpita Yadav arpita Dr. Sourav Datta
29 2014 1410105 Dubey Abhishek Anil abhishekd Dr. Vikas Jain
30 2014 1410108 Parul Mittal parulm Dr. Vineet Kumar Sharma
31 2014 1410109 Pushpendra Kumar Sahu pksahu Dr. R. S. Tomar
32 2014 1410110 Ranjeet Singh Mahla ranjeet Dr. Himanshu Kumar
33 2014 1410111 Shubhangi Pandey shubhangi Dr. R. Mahalakshmi
34 2014 1410113 Surya Pratap Seniya surya Dr. Vikas Jain
35 2014 1410114 Yadukrishnan P. ykp Dr. Sourav Datta
36 2014 1420101 Manish Kumar Dwivedi mkdwivedi Dr. Vimlesh Kumar
37 2014 1420102 Pilendra Kumar Thakre pthakre Dr. R. S. Tomar
38 2014 1420103 Prashant Kumar pkumar Dr. Vimlesh Kumar
39 2014 1420104 Purnima Mala pmala Dr. Ishu Saraogi
40 2014 1420105 Sandhya Yadav syadav Dr. Sanjeev Shukla
41 2014 1420106 Shashank Ranjan Srivastava sranjan Dr. R. Mahalakshmi
42 2014 1420107 Tulsi Upadhyay tulsi Dr. Ishu Saraogi
43 2014 1420108 Varun Rakeshbhai Bavda varunr Dr. Vikas Jain
44 2014 1420109 Yogesh Tak yogesht Dr. Chandan Sahi
45 2015 1510102 Akhilesh Kumar akhilesh Dr. Himanshu Kumar
46 2015 1510103 Chetana Tamadaddi chetana Dr. Chandan Sahi
47 2015 1510104 Ebsy Jaimon ebsy Dr. Sunando Datta
48 2015 1510106 Neha Ahuja nehavs2 Dr. Sanjeev Shukla
49 2015 1510107 Nevedha R nevedha12 Dr. Sourav Datta
50 2015 1510108 Preeti preeti_s Dr. Vinita Gowda
51 2015 1510110 Ramesh Kumawat rkumawat Dr. R. S. Tomar
52 2015 1510111 Sameena Parveen sameena Dr. Sunando Datta
53 2015 1510112 Shubham Kumar Jaiswal shubhamj Dr. Vineet Kumar Sharma
54 2015 1510113 Swati Swagatika swati93 Dr. R. S. Tomar
55 2015 1520102 Gokul Nair gokuln90 Dr. Vikas Jain
56 2015 1520103 Sabnis Juilee Vijay juisabnis Dr. Varun Chaudhary
57 2015 1520104 Sajeev T K sajeevsaj Dr. Ram Kumar Mishra
58 2015 1520105 Sariki Santhosh Kumar sariki Dr. R. S. Tomar
59 2015 1520106 Shikha Kushwaha shikha1989 Dr. Vimlesh Kumar
60 2015 1520107 Snehlata Saini snehlatasaini Dr. Ishu Saraogi
61 2015 1520108 Srashti Gopal Goyal sggoel Dr. Vineet Kumar Sharma
62 2015 1520110 Varsha Patil varshapatil Dr. Vikas Jain
63 2015 1520111 Viniti Tomar viniti52570 Dr. Varun Chaudhary
64 2016 1610101 Achala Apte achala16 Dr. Sunando Datta
65 2016 1610102 Deeksha Singh deeksha16 Dr. Sourav Datta
66 2016 1610103 Jini S jini16 Dr. Sunando Datta
67 2016 1610104 Nikhil Job nikhil Dr. Sourav Datta
68 2016 1610105 Nitu Saha nitu16 Dr. R. S. Tomar
69 2016 1610107 Pranab Kumar Paul pranab16 Dr. Varun Chaudhary
70 2016 1610108 Prasanna N S prasanna16 Dr. Vinita Gowda
71 2016 1610109 Rakesh Kumar Sahu rakesh16 Dr. R. S. Tomar
72 2016 1620101 Kirpa Yadav kripa16 Dr. Chandan Sahi
73 2016 1620102 Megha Jain meghaj16 Dr. Sunando Datta
74 2016 1620103 Midhun K Madhu midhunk16 Dr. Sunando Datta
75 2016 1620105 Preshita Bhalerao preshita16 Dr. Ram Kumar Mishra
76 2016 1620106 Rutuja Gangakhedkar rutuja16 Dr. Vikas Jain
77 2016 1620107 Sakshi Singh sakshi16 Dr. R. S. Tomar
78 2016 1620108 Saloni Wani saloni16 Dr. Vikas Jain
79 2016 1620109 Swapnil Hingole swapnil16 Dr. Varun Chaudhary
80 2016 1620110 Vishnu Prasoodanan P. K. vishnu Dr. Vineet Kumar Sharma
81 2017 1710102 Akansha Pradeepsingh Rawat akansha17 Dr. Varun Chaudhary
82 2017 1710103 Ancy V S ancy Dr. Vimlesh Kumar
83 2017 1710105 Athira Nataraj athira17 Dr. Vimlesh Kumar
84 2017 1710106 Bharat Chandra Dash bharat17 Dr. Sanjeev Shukla
85 2017 1710107 Niraj Narendra Kulkarni niraj17 Dr. Nagarjun Vijay
86 2017 1710108 Pankaj Bharat Tiwari pankaj17 Dr. R. Mahalakshmi
87 2017 1710109 Preeti Sagarika preeti17 Dr. Chandan Sahi
88 2017 1710110 Rahul P V rahulp Dr. Sourav Datta
89 2017 1710111 Silviya Sarah Lal silviyas Dr. Chandan Sahi
90 2017 1710112 Vipin Bhardwaj vipin17 Dr. Ajit G. Chande
SNo Batch Roll No Student Email Id PI Name


Last updated by dept. office on 16/10/2017