Department of Biological Sciences
Indian Institute of Science Education and Research Bhopal

SNo Batch Roll No Student Email Id PI Name
1 2011 1120102 Bharat R Iyer bharat Dr. R. Mahalakshmi
2 2012 1220102 Ankit Gupta agupta Dr. R. Mahalakshmi
3 2013 1310105 Richa Mishra richam Dr. Himanshu Kumar
4 2013 1310107 Usha Singh ushas Dr. Ram Kumar Mishra
5 2014 1420109 Yogesh Tak yogesht Dr. Chandan Sahi
6 2014 1410102 Ajith Ashokan ajith Dr. Vinita Gowda
7 2014 1410103 Anil Raj Narooka anilraj Dr. Sunando Datta
8 2014 1410108 Parul Mittal parulm Dr. Vineet Kumar Sharma
9 2014 1410110 Ranjeet Singh Mahla ranjeet Dr. Himanshu Kumar
10 2014 1410113 Surya Pratap Seniya surya Dr. Vikas Jain
11 2014 1410114 Yadukrishnan P. ykp Dr. Sourav Datta
12 2014 1420101 Manish Kumar Dwivedi mkdwivedi Dr. Vimlesh Kumar
13 2014 1420102 Pilendra Kumar Thakre pthakre Dr. R. S. Tomar
14 2014 1420103 Prashant Kumar pkumar Dr. Vimlesh Kumar
15 2014 1420104 Purnima Mala pmala Dr. Ishu Saraogi
16 2014 1420105 Sandhya Yadav syadav Dr. Sanjeev Shukla
17 2014 1420106 Shashank Ranjan Srivastava sranjan Dr. R. Mahalakshmi
18 2014 1420107 Tulsi Upadhyay tulsi Dr. Ishu Saraogi
19 2014 1420108 Varun Rakeshbhai Bavda varunr Dr. Vikas Jain
20 2015 1510102 Akhilesh Kumar akhilesh Dr. Himanshu Kumar
21 2015 1510103 Chetana Tamadaddi chetana Dr. Chandan Sahi
22 2015 1510104 Ebsy Jaimon ebsy Dr. Sunando Datta
23 2015 1510106 Neha Ahuja nehavs2 Dr. Sanjeev Shukla
24 2015 1510107 Nevedha R nevedha12 Dr. Sourav Datta
25 2015 1510108 Preeti preeti_s Dr. Vinita Gowda
26 2015 1510110 Ramesh Kumawat rkumawat Dr. R. S. Tomar
27 2015 1510111 Sameena Parveen sameena Dr. Sunando Datta
28 2015 1510112 Shubham Kumar Jaiswal shubhamj Dr. Vineet Kumar Sharma
29 2015 1510113 Swati Swagatika swati93 Dr. R. S. Tomar
30 2015 1520102 Gokul Nair gokuln90 Dr. Vikas Jain
31 2015 1520103 Sabnis Juilee Vijay juisabnis Dr. Varun Chaudhary
32 2015 1520104 Sajeev T K sajeevsaj Dr. Ram Kumar Mishra
33 2015 1520105 Sariki Santhosh Kumar sariki Dr. R. S. Tomar
34 2015 1520106 Shikha Kushwaha shikha1989 Dr. Vimlesh Kumar
35 2015 1520107 Snehlata Saini snehlatasaini Dr. Ishu Saraogi
36 2015 1520110 Varsha Patil varshapatil Dr. Vikas Jain
37 2015 1520111 Viniti Tomar viniti52570 Dr. Varun Chaudhary
38 2016 1610101 Achala Apte achala16 Dr. Sunando Datta
39 2016 1610102 Deeksha Singh deeksha16 Dr. Sourav Datta
40 2016 1610103 Jini S jini16 Dr. Sunando Datta
41 2016 1610104 Nikhil Job nikhil Dr. Sourav Datta
42 2016 1610105 Nitu Saha nitu16 Dr. R. S. Tomar
43 2016 1610107 Pranab Kumar Paul pranab16 Dr. Varun Chaudhary
44 2016 1610108 Prasanna N S prasanna16 Dr. Vinita Gowda
45 2016 1610109 Rakesh Kumar Sahu rakesh16 Dr. R. S. Tomar
46 2016 1620101 Kirpa Yadav kripa16 Dr. Chandan Sahi
47 2016 1620103 Midhun K Madhu midhunk16 Dr. Sunando Datta
48 2016 1620106 Rutuja Gangakhedkar rutuja16 Dr. Vikas Jain
49 2016 1620107 Sakshi Singh sakshi16 Dr. R. S. Tomar
50 2016 1620108 Saloni Wani saloni16 Dr. Vikas Jain
51 2016 1620109 Swapnil Hingole swapnil16 Dr. Varun Chaudhary
52 2016 1620110 Vishnu Prasoodanan P. K. vishnu Dr. Vineet Kumar Sharma
53 2017 1710102 Akansha Pradeepsingh Rawat akansha17 Dr. Varun Chaudhary
54 2017 1710108 Pankaj Bharat Tiwari pankaj17 Dr. R. Mahalakshmi
55 2017 1710109 Preeti Sagarika preeti17 Dr. Chandan Sahi
56 2017 1710110 Rahul P V rahulp Dr. Sourav Datta
57 2017 1710111 Silviya Sarah Lal silviyas Dr. Chandan Sahi
58 2017 1710112 Vipin Bhardwaj vipin17 Dr. Ajit Chande
59 2017 1720101 Aleena Xavier aleena17 Dr. Vinita Gowda
60 2017 1720102 Lokdeep Teekas lokdeep17 Dr. Nagarjun Vijay
61 2017 1720103 M Himalaya Naik himalaya17 Dr. Vikas Jain
62 2017 1720104 Madhura Ravindra Pandkar madhura17 Dr. Sanjeev Shukla
63 2017 1720105 Pandikannan K pandikannan17 Dr. Himanshu Kumar
64 2017 1720106 Pavitra Ramdas pavitra17 Dr. Ajit Chande
65 2017 1720107 Pooja Yadav poojay Dr. Sanjeev Shukla
66 2017 1720108 Sagar Sharad Shinde sagars17 Dr. Nagarjun Vijay
67 2017 1720109 Sandhya Sharma sandhyash17 Dr. Nagarjun Vijay
68 2017 1720110 Shruti Mahajan shruti17 Dr. Vineet Kumar Sharma
69 2017 1720112 Tarun Mishra mtarun Dr. Ajit Chande
70 2018 1810101 Abhisek Chakraborty abhisek18 Dr. Vineet Kumar Sharma
71 2018 1810102 Anjana George anjana18 Dr. R. Mahalakshmi
72 2018 1810103 Athira S Raj asthis Dr. Himanshu Kumar
73 2018 1810105 Debleena debleena18 Dr. Ram Kumar Mishra
74 2018 1810106 Deepak Pant deepak18 Dr. Sanjeev Shukla
75 2018 1810108 Gloria Grace Parmar gloria18 Dr. Jeet Kalia
76 2018 1810110 Meenakshi Mulye meenakshi18 Dr. Vikas Jain
77 2018 1810112 Pawas Kumar Indra Guru pawas18 Dr. Jeet Kalia
78 2018 1810113 Pradyumna Ajit Joshi pradyumna18 Dr. Ram Kumar Mishra
79 2018 1810114 Ritu Yadav ritu18 Dr. Vinita Gowda
80 2018 1810115 Roshika Ravi roshika18 Dr. R. Mahalakshmi
81 2018 1810116 Saket Sandeep Shrotri shrotris Dr. Vinita Gowda
82 2018 1810118 Satyam Sharma satyam18 Dr. Varun Chaudhary
83 2018 1810119 Shefali Sudhir Mehta shefali18 Dr. Varun Chaudhary
84 2018 1820101 Malwe Aditya Sanjay adityas18 Dr. Vineet Kumar Sharma
85 2018 1820102 Agnes Francila F agnes18 Dr. Vinita Gowda
86 2018 1820103 Ajinkya Bharatraj Patil ajinkya18 Dr. Nagarjun Vijay
87 2018 1820104 Altmash Khan altmash18 Dr. R. Mahalakshmi
88 2018 1820105 Aman Kumar Singh amans18 Dr. Ajit Chande
89 2018 1820107 Ashutosh Sharma ashutoshs18 Dr. Nagarjun Vijay
90 2018 1820108 Ashwini Ravindranath Kolhar ashwini18 Dr. Vimlesh Kumar
91 2018 1820109 Avni Jain avni18 Dr. Jeet Kalia
92 2018 1820110 Debojyoti Kar dkar Dr. Sourav Datta
93 2018 1820111 Gouri Satheesh gouri18 Dr. Chandan Sahi
94 2018 1820112 Kundan Kumar kundank Dr. Vineet Kumar Sharma
95 2018 1820113 Pramod Kumar pramod18 Dr. Himanshu Kumar
96 2018 1820114 Ranu Singh ranu Dr. R. S. Tomar
97 2018 1820115 Surya Dev Mishra surya18 Dr. Ram Kumar Mishra
98 2018 1820116 Swathy S Pillai swathy18 Dr. Vikas Jain
99 2018 1820117 Upasana Sasidharan Potteth upasana18 Dr. Ishu Saraogi
100 2019 1910101 Aditi Choudhary aditi19 Dr. Ajit Chande
101 2019 1910102 Amrita Khamari amrita19 Dr. Sunando Datta
102 2019 1910103 Anup Kumar Biswal anup19 Dr. Ishaan Gupta
103 2019 1910104 Arpan Mukherjee arpan19 Dr. Sourav Datta
104 2019 1910105 Ashutosh Sharma ashutosh19 Dr. Atul Kumar
105 2019 1910106 Aswin S Soman aswins Dr. Nagarjun Vijay
106 2019 1910107 Avinil Das Sharma avinil19 Dr. Jeet Kalia
107 2019 1910108 Jyoti Kumari jyoti19 Dr. R. Mahalakshmi
108 2019 1910109 Madbhagat Pratibha Baliram Usha madbhagat19 Dr. Ajit Chande
109 2019 1910111 Sayyed Ulfat Mohd Hanif sayyed19 Dr. R. Mahalakshmi
110 2019 1910112 Shruti Ganesh Dhamdhere shruti19 Dr. Sanjeev Shukla
111 2019 1910113 Shubhi Dwivedi shubhi19 Dr. Sourav Datta
112 2019 1910114 Sudhir Kumar sudhir19 Dr. Vineet Kumar Sharma
113 2019 1910115 Sukhraj Kaur sukhraj19 Dr. Vinita Gowda
114 2019 1910116 Sumita Majhi sumita19 Dr. Jeet Kalia
115 2019 1910110 Saumya Gupta saumya19 Dr. Nagarjun Vijay
116 2019 1920101 Ajar Anupam Pradhan ajar19 Dr. Sourav Datta
117 2019 1920102 Akanksha G Patil akankshag19 Dr. R. Mahalakshmi
118 2019 1920103 Anjali Bisht anjali19 Dr. Vimlesh Kumar
119 2019 1920104 Aparna Meher aparnam19 Dr. Himanshu Kumar
120 2019 1920105 Arpita Srivastava arpita19 Dr. Ram Kumar Mishra
121 2019 1920106 Garima Joshi garimaj19 Dr. R. Mahalakshmi
122 2019 1920107 Golden Rajesh Paswan golden19 Dr. Ram Kumar Mishra
123 2019 1920108 Jyotsna Kawadkar jyotsna19 Dr. Jeet Kalia
124 2019 1920109 Manas rmanas19 Dr. Sanjeev Shukla
125 2019 1920110 Mutnuru Srinivas Abhishek mutnuru19 Dr. Chandan Sahi
126 2019 1920111 Neha neha19 Dr. Atul Kumar
127 2019 1920112 Pritiranjan Sahoo pritiranjan19 Dr. Himanshu Kumar
128 2019 1920113 Riya Chaudhary riyac19 Dr. Vikas Jain
129 2019 1920114 Sandhya sandhya19 Dr. Vimlesh Kumar
SNo Batch Roll No Student Email Id PI Name
1 2014 14122 Rahul Kumar rahulk Dr. Nagarjun Vijay
2 2014 14171 Shweta Choudhary shwetac Dr. Sunando Datta
3 2015 15168 Subhisha Raj subhisha Dr. Vineet Kumar Sharma
4 2015 15169 Surbhi surbhi01 Dr. Vikas Jain
5 2015 15174 Tamal Kumar Das tamaldas Dr. Ajit Chande
6 2015 15191 Vishnu Narayanan S S vishnun229 Dr. Sanjeev Shukla
7 2015 15194 Anaswara Sugathan MEGHA517 Dr. Raghuvir Singh Tomar
8 2015 15198 Sooraj Krishnan P sooraj Dr. Vinita Gowda
9 2015 15199 Vismaya T K vismayatk4 Dr. Nagarjun Vijay
10 2015 15204 Arundhati Khenwar arundhati11 Dr. Sourav Datta
11 2015 15205 Sudeep Padmanabhan sudeepp007 Dr. Vimlesh Kumar
12 2015 15212 Rishi Rajendra Gandhi gandhirg Dr. Varun Chaudhary
13 2015 15213 Jatin Khaimani onjayant1 Dr. Vineet Kumar Sharma
14 2015 15221 Anurag Singh anurag19031998 Dr. Vimlesh Kumar
15 2015 15222 Radhika Mishra radhikamishra Dr. Sanjeev Shukla
16 2015 15225 Garima coolgarima Dr. Ajit Chande
17 2015 15008 Aishwarya Kumar aishk911 Dr. Vimlesh Kumar
18 2015 15012 Akshita Gupta akshitag91 Dr. Atul Kumar
19 2015 15016 Anand Golait anandps8 Dr. Sourav Datta
20 2015 15019 Anjitha Ajay anjitha123 Dr. Vinita Gowda
21 2015 15021 Anna Cherian acherian Dr. Sanjeev Shukla
22 2015 15023 Anubhav Basu anubhav Dr. Vikas Jain
23 2015 15024 Anugrah S R anugrahsr Dr. Nagarjun Vijay
24 2015 15026 Anup Kumar Prusty anup2015 Dr. Ram Kumar Mishra
25 2015 15027 Anuvinda Unni anuvindau Dr. Himanshu Kumar
26 2015 15044 B Madhumitha madhumitha Dr. Chandan Sahi
27 2015 15046 Bhanu Pratap Singh bhanusingh Dr. Varun Chaudhary
28 2015 15048 Bhisade Sagar Kailasrao sagar.b7 Dr. Ishaan Gupta
29 2015 15065 Fathima Afsal fathima97 Dr. Chandan Sahi
30 2015 15068 Gayathri Pillai S pillaigaya Dr. Ram Kumar Mishra
31 2015 15072 Harsha P M harshaedpm Dr. Raghuvir Singh Tomar
32 2015 15074 Harshal Wasnik harshalw74 Dr. Nagarjun Vijay
33 2015 15075 Hrishikesh M V hrishikesh Dr. Jeet Kalia
34 2015 15107 Najla P V najlaank Dr. Vinita Gowda
35 2015 15124 Prithiv Raj B prithivraj Dr. Sourav Datta
36 2015 15126 Rajendra Behera rajendra Dr. Vikas Jain
37 2015 15133 Rishad M Shiraz rishad Dr. Vikas Jain
38 2015 15138 Sabitri Sinku savitri25 Dr. Ishaan Gupta
39 2015 15157 Somvanshi Tejas Kiran tejas.s Dr. Vineet Kumar Sharma
40 2015 15158 Sonal sonalkapor Dr. Vikas Jain
41 2015 15165 Subhadeep Duari Subhaduari Dr. Jeet Kalia
42 2015 15167 Subhashis Natua snatua Dr. Sanjeev Shukla
43 2016 16005 Adarsh R adarsh16 NA
44 2016 16011 Aiswarya D aiswarya16 NA
45 2016 16017 Alex George Varghese alex16 NA
46 2016 16021 Amit Kumar Sahu amitk16 NA
47 2016 16025 Anandapadmanabhan U anandap16 NA
48 2016 16028 Anish Ganju anish16 NA
49 2016 16030 Anjitha Gireesh anjitha16 NA
50 2016 16031 Ankita Behera ankitab16 NA
51 2016 16032 Ankita Dhar ankitad16 NA
52 2016 16037 Arohi Khurana arohi16 NA
53 2016 16039 Arunaja K arunaja16 NA
54 2016 16041 Asha James ashaj16 NA
55 2016 16049 Buddhabhushan Girish Salve buddhabhushan6 NA
56 2016 16052 Chandrama Dipa chandrama16 NA
57 2016 16057 Debashish Naik debashish16 NA
58 2016 16062 Dipin Das dipin16 NA
59 2016 16063 Dipti Ranjan Lenka dipti16 NA
60 2016 16065 Divya divya16 NA
61 2016 16071 Gokul G gokulg16 NA
62 2016 16087 Kallol Mozumdar KALLOL16 NA
63 2016 16092 Kumari Heena Kumari16 NA
64 2016 16096 Lekshmy R lekshmy16 NA
65 2016 16099 Madhubani Dey madhubani16 NA
66 2016 16104 Powar Manali Pratap manali16 NA
67 2016 16109 Manoj B manoj16 NA
68 2016 16115 Minita Yogen Desai minita16 NA
69 2016 16132 Pallavi Gupta pallavi16 NA
70 2016 16133 Pankaj Dhakad pankajd16 NA
71 2016 16146 Radha Kulkarni radha16 NA
72 2016 16164 Kulkarni Nawadikar R Dattatraya rucha16 NA
73 2016 16165 Safreena N safreena16 NA
74 2016 16177 Sayak Dutta sayak16 NA
75 2016 16183 Shinto James shinto16 NA
76 2016 16185 Shrestha Rath shrestha16 NA
77 2016 16192 Siddhant S Shetty Siddhants16 NA
78 2016 16201 Sreepadmanabh M paddy97 NA
79 2016 16211 Titas Sil titas16 NA
80 2016 16212 Trisha Arora trisha NA
81 2016 16221 Viplav Agarwal viplav16 NA
82 2016 16227 Yadunandan E T yadunandan16 NA
83 2016 16231 Yudhajit Ain yudhajit16 NA
84 2016 16237 Aayushi Vishnoi aayushi16 NA
85 2016 16243 Srishti Mishra srishtim16 NA
86 2016 16246 Jennifer Johnson jennifer16 NA
87 2016 16249 Kaveri A S kaveri16 NA
88 2017 17010 Aditya Dixit adityad17 NA
89 2017 17014 Adrija Bala adrija17 NA
90 2017 17020 Akshat Raghuvanshi akshatr17 NA
91 2017 17029 Anagha Sasidharan anagha17 NA
92 2017 17035 Anjali Girish anjali17 NA
93 2017 17038 Ankit Singh ankits17 NA
94 2017 17042 Anuraag Chetty anuraag17 NA
95 2017 17044 Anurag Krishnan T K anuragk17 NA
96 2017 17049 Arghya Das arghya17 NA
97 2017 17053 Arka Dutta arka17 NA
98 2017 17059 Aryama Das aryama17 NA
99 2017 17061 Aswini Kumar Panda aswini17 NA
100 2017 17063 Avanti Vairagkar avanti17 NA
101 2017 17070 Broti Adhikary broti17 NA
102 2017 17083 Divya Onkar Mondhe divya17 NA
103 2017 17087 Eeshita Ghosh eeshita17 NA
104 2017 17094 Girish A. Malagi girish17 NA
105 2017 17095 Gourilekshmi Hari gourilekshmi17 NA
106 2017 17096 Govind Prakash govind17 NA
107 2017 17099 Harsh Khatarkar harshk17 NA
108 2017 17106 Himanshu Verma himanshuv17 NA
109 2017 17130 Krithjgnan S Bhardhwaj krithjgnan17 NA
110 2017 17155 Namita Yadav namita17 NA
111 2017 17181 Pradyumna pradyumna17 NA
112 2017 17184 Prajwal V Bharadwaj prajwal17 NA
113 2017 17190 Prerita Chawla prerita17 NA
114 2017 17193 Priya Sharma priya17 NA
115 2017 17200 Purnima Tripathi purnima17 NA
116 2017 17221 Rishana Farin S rishana17 NA
117 2017 17224 Rohan Sunil Dandavate rohan17 NA
118 2017 17237 Saloni Chopra saloni17 NA
119 2017 17239 Samuel Mondal samuel17 NA
120 2017 17240 Sandhya S sandhyas17 NA
121 2017 17245 Sarthak Janardan Shende sarthak17 NA
122 2017 17246 Sauhard Shrivastava sauhard17 NA
123 2017 17255 Shashaank G shashaank17 NA
124 2017 17262 Shoubhik Chandan Banerjee shoubhik17 NA
125 2017 17263 Shreeya Sanjay Raich shreeya17 NA
126 2017 17264 Shritama Chakrabarty shritama17 NA
127 2017 17268 Shubhankar Dash shubhankard17 NA
128 2017 17272 Shwetapadma Dash shwetapadma17 NA
129 2017 17288 Sreehari P sreehari17 NA
130 2017 17291 Srobona Mahajan srobona17 NA
131 2017 17298 Swapnil Kiran swapnil17 NA
132 2017 17300 Swayangprabha Shaw swayangprabha17 NA
133 2017 17306 U R Arya Devi aryadevi17 NA
134 2017 17308 Utpal Biswas utpal17 NA


Last updated by dept. office on 14/01/2020